Projekt  ALCEDO

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory rybárika riečneho na 7 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.


Projekt CINCLUS

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory vodnára potočného na 20 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt Aquilla

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany  a hniezdnej podpory orla skalného a orla krikľavého na 5 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt BUBO

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory výra skalného na 3 lokalitách CHVÚ Poľana pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt FALCO

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory sokola sťahovavého a sokola lastovičiara na 5 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt MEROPS

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory včelárika zlatého na 1 lokalite okresu Zvolen pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt sa bude realizovať do roku 2015.


Projekt TETRAO

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory tetrova hlucháňa  na 3 lokalitách CHVÚ Poľana pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt UPUPA

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory dudka chochlatého na 2 lokalitách okresu Zvolen a Krupina a na 1 lokalite okresu Sabinov pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt CICONIA

Realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory bociana čierneho na 1 lokalite CHVÚ Poľana a 1 lokalite okresu Zvolen pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt ochrany lesného vtáctva

Cieľom projektu je zmapovanie a monitoring lesného vtáctva so zameraním na dutinové hniezdiče, monitoring, zmapovanie a výskum natality sokola lastovičiara, bociana čierneho a hlucháňa tetrova na území CHKO Poľana. Súčasťou projektu bude návrh druhovej ochrany skúmaného taxónu, podpory hniezdenia technickými prostriedkami a stráženie hniezd sokola lastovičiara, bociana čierneho pozorovacou a záznamovou technikou - tzv. na diaľku prostredníctvom web kamier a fotokamier. Osobitná pozornosť bude venovaná zmapovaniu populácií a tokaníšť hlucháňa tetrova na území CHKO Poľana. Projekt bude realizovaný od 1.2.2012 do 31.10.2015 pod záštitou občianskeho združenia Eko Poľana Zvolen.

 

Projekt náučného chodníka Gavúrky

Projekt bude realizovaný v roku 2013 pod záštitou občianskeho združenia Ekologické Slovensko,občianske združenie. Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka s príslušenstvom na území chráneného areálu Gavúrky vo zvolenskom okrese k.ú. Dobrá Niva. Súčasťou projektu v rámci spolupráce s obcou Dobrá Niva a ŠOP-S-CHKO Poľana bude nielen vytýčenie a označenie trasy v teréne ale aj vybudovanie troch oddychových a náučných zón s troma altánkami a šiestimi informačnými panelmi.