1.Monitoring a mapovanie vtáctva v CHVÚ na území Slovenska so zameraním na druhovú identifikáciu a kvantifikáciu ornitocenóz
2. Krúžkovanie voľne žijúceho vtáctva na území SR v zmysle Výnimky MŽP SR
3. Ochrana hniezd dravcov a sov v chránených územiach a vo voľnej prírode
4. Dodávka a montáž fotopascí a fotokamier slúžiacich na ochranu hniezd dravých vtákov, sov, bocianov čiernych a tetrova hlucháňa
5. Ochrana voľne žijúceho vtáctva
6. Monitoring „stlpov smrti“ VN 22 KW
7. Montáž chráničiek na stlpi VN 22 KW zabráňujúce dosadaniu vtáctva na vodivé časti konzol VN
8. Monitoring a ochrana dutinových hniezdičov vo vybraných PR na území Slovenska so zameraním na ochranu a podporu hniezdenia
9. Monitoring vodného vtáctva, bahniakov a brodivcov
10. Mapovanie vtáctva bodovou metódou alebo motódou líniových tranzektov podľa metodiky ŠOP
11. Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dutinové,zemné a nadzemné hniezdiče
12. Organizovanie birdwatching vtáctva na území Slovenska
13. Sprievodcovský servis v chránených územiach Slovenska spojený s ekologickou a enviromentálnou výchovou mládeže a dospelých
14. Prevádzkovanie liahne tetrova hlucháňa a rehabilitačného zariadenia pre poranené vtáky
15. Reintrodukcia tetrova hlucháňa do voľnej prírody
16. Vyznačovanie turistických, cykloturistických a koňských trás na území Slovenska
17. Výroba, dodávka a montáž informačných panelov, informačných tabúľ v chránených územiach Slovenska
18. Budovanie náučných chodníkov v chránených územiach a vo voľnej prírode

 

 

EkoPoľana o.z.
Občianske Združenie Eko Poľana
S
okolská 25
960 01 Z v o l e n
Slovenská republika

Kontakt: +421 902 891 459
E mail: vtaky@realmaket.eu
IČO: 42 191 611